Poradna homeopatie

PORADNA HOMEOPATIE Marie Rothová

registrovaná členka České komory klasické homeopatie

Homeopatie
léčebná metoda, která v nejvyšší možné míře bere v úvahu celého člověka, léčba probíhá zároveň na všech úrovních – fyzické, mentální, emocionální ve vztahu na  prostředím ve kterém klient-pacient  žije. Na klienta – pacienta  se dívá jako na psychosomatický celek a nerozděluje jej podle odborností, tak, jak je to v klasické (alopatické) medicíně. Homeopat proto léčí celého člověka a nikdy ne pouze aktuální projev onemocnění. Základní princip homeopatie: „similia similibus curentur neboli podobné léčí podobné“ definoval už ve starověku zakladatel medicíny Hippokrates.  Za zakladatele moderní lékařské homeopatie je všeobecně považován dr. Samuel Hahnemann /1755 – 1843/

Homeopatie je v České republice ošetřena  Zákonem o léčivech, který uznává homeopatii jako řádnou metodu léčby a definuje homeopatický lék jako specifický přípravek podléhající zvláštnímu režimu schvalovacího (registračního) řízení. Homeopatické léky jsou pak registrovány Státním ústavem pro kontrolu léčiv, který je orgánem Ministerstva zdravotnictví ČR. Česká lékařská komora oficiálně uznala homeopatii za metodu léčby v roce 1993. V ČR je bohužel dodnes volná dostupnost jen omezeného druhu homeopatik (ostatní jsou vázána na lékařský předpis, přičemž předepisující lékař vůbec nemusí mít garantované homeopatické vzdělání  a homeopat nelékař s garantovaným homeopatickým vzděláním  musí objednávat homeopatické léky v zahraničí. Vůbec neexistuje (vázaná) živnost „homeopat“, není ošetřena právní forma vztahu homeopat-klient. Homeopaté nelékaři vykonávají svou živnost jako poradenskou činnost. Ještě v nedávné době byly časté nepěkné výpady některých „odborníků“ proti homeopatii. Dnes se situace mění.

Homeopatie ve světě
Podle statistik WHO /Světové zdravotnické organizace/ je homeopatie druhá nejrozšířenější léčebná metoda na světě. Na prvním místě je tradiční čínská medicína, na druhém homeopatie, na třetím herbalismus, čili léčba přírodními prostředky a teprve na čtvrtém klasická medicína. V mnohých zemích je homeopatická léčba naprostou samozřejmostí a homeopatičtí lékaři jsou vyhledáváni se stejnou důvěrou jako u nás klasičtí lékaři a nejen to  například v Indii jsou také homeopatické nemocnice. Homeopatie  je rozšířená také  ve Velké Británii, Belgii, Dánsku, Francii, Holandsku, Švédsku, Německu, Itálii, Rakousku, Španělsku, Irsku, Švýcarsku, USA a Indii. Homeopaticky se ve světě léčilo a léčí spousta význačných osobností, včetně prezidentů.  Příkladem může  královská rodina ve Velké Británii která  má k dispozici svého „dvorního“ homeopata.

Česká komora klasické homeopatie(ČKKH) 
se roku 2001 stala členem Evropské rady pro homeopatii a garantuje kvalitu a úroveň vzdělání homeopatů/ minim. 400 hodin teorie, 200 hodin praxe pod dohledem (včetně medicínského minima – dle standardů zastřešující evropské organizace) a etického kodexu, který m.j. zavazuje k nutnosti celoživotního vzdělávání a spolupráce s klasickými (alopatickými) lékaři, pokud to vyžaduje pacientův zdravotní stav. Pacienti pomocí našich homeopatů často nalezli řešení jejich do té doby neúspěšně léčených obtíží a významně to přispělo ke zlepšení kvality jejich života, snížilo náklady na léky a čerpání zdravotního pojištění. Homeopatie je všeobecně považována za velmi bezpečnou a pro pacienty šetrnou, v praxi ověřenou metodu.        

Poradny:

Regenerační centrum IRIS, Nám. T.G.M. 1412, 290 01 Poděbrady

Studio Relax – Pražská 68, Benátky nad Jizerou II, 294 71 

OBJEDNÁNÍ KONZULTACE
Na první vyšetření i následné kontroly je třeba se předem objednat telefonicky nebo e-mailem.

Vyšetření probíhá formou rozhovoru.
K vyšetření vašeho případu potřebuji důkladně porozumět tomu, kdo jste, jaké máte potíže a jak je prožíváte.  Pomůže přitom vše, co o sobě můžete říci, co je pro vás typické. Také budu potřebovat zjistit, na jaké úrovni je vaše energie, jaká je vaše lékařská anamnéza a jaký máte životní styl. Vše, co sdělíte, je považováno za přísně důvěrné. Počáteční konzultace může trvat až dvě hodiny. Léky poté zasílám poštou, ale můžete si jej vyzvednout osobně. Další kontrolní konzultace se uskutečňuje za měsíc a více, po domluvě.

První vstupní konzultace
– konzultace daného stavu trvá  1-2 hodiny         1200Kč

– další kontrolní konzultace na 30 min. – 1 hod.     700Kč

V ceně konzultací jsou již zahrnuty léky, které dostanete do týdne po vyšetření na svou adresu. Pakli-že je však zapotřebí podat lék hned, dostanete jej v poradně. Dále vedení případu po celou dobu léčby. Během léčby jsem pro své klienty k dispozici nepřetržitě na emailové adrese, nebo na mobilním telefonu.

Veterinární homeopatie
K odebrání případu Vašeho nemocného zvířátka potřebuji také porozumět tomu, jaké má zvířátko potíže a jak je prožívá. Také pomůže vše co můžete o svém zvířátku říci, co je pro něj typické. Jaká je jeho lékařská anamnéza a životní styl, který vede ve Vaší rodině.

První vstupní konzultace
– konzultace daného stavu trvá zhruba 1 hodinu     800 Kč
– další kontrolní konzultace na 30min                    500 Kč

Omluvení konzultace
Prosím omlouvejte své konzultační termíny co nejdříve, pakli-že se nemůžete z jakého-koly důvodu dostavit, proto aby Váš termín mohl být nabídnut jinému klientovi, čekajícímu na dřívější termín. Děkuji.

konzultační hodiny a objednání 

dle dohody na tel.č.: 777 000 602

email: info@ahomeopatie.cz

www.ahomeopatie.cz